Pripremna nastava

PRIPREME ZA UPIS NA

Srednje umetničke škole

Visoke likovne škole 

Arhitekturu 

Likovne i primenjene akademije:

– Slikanje
– Vajanje
– Konzervacija i restauracija
– Keramika
– Grafika
– Grafički dizajn
– Web dizajn
– Fotografija
– Novi likovni mediji
– Scenografija
Scenski kostim
– Savremeno odevanje
– Dizajn enterijera

NAPOMENA: U toku priprema polaznicima je obezbeđen kompletan materijal za izvodjenje pripremne nastave kao i sva neophodna literatura.

Pored štampanih izdanja renomiranih svetskih izdavača svaki kandidat ima pristup navedenom materijalu u elektronskoj formi pristupom stranici download

Pored obavezne literarature na raspolaganju su i aktulena izdanja svetskih časopisa iz oblasti umetnosti, dizajna i arhitekture koja su na raspolaganju u elektronskom obliku.