LAND ART  DEFINICIJA, ISTORIJSKI PREGLED, ISKUSTVA

LAND ART DEFINICIJA, ISTORIJSKI PREGLED, ISKUSTVA

EU IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE HRVATSKA – SRBIJA 2007 – 2013

PROJEKAT “PANONSKI PUT UMETNOSTI – OSNAŽIVANJE SARADNJE I UMREŽAVANJE VISOKOOBRAZOVNIH INSTITUCIJA NA PODRUČJU UMETNOSTI I EKOLOGIJE”

 

PREDAVANJE

LAND ART

DEFINICIJA, ISTORIJSKI PREGLED, ISKUSTVA

Predavanje drži

NIKOLA SIMANIĆ, doc.

Fakultet vizuelnih umjetnosti

Crna Gora

Sreda, 11. decembar 2013. u 11.00 časova

Četvrtak, 12. decembar 2013. u 11.00 časova

Akademija umetnosti, učionica Novih likovnih medija

Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti
Služba za organizaciju, marketing i
medjunarodnu saradnju
Đure Jakšića 7
21000 Novi Sad

Comments are closed.