Pripreme za arhitekturu / slobodoručno crtanje

Koja je prednost izučavanja slobodoručnog crtanja u okviru Likovne škole Štifla u odnosu na druge pripremne kurseve?

IMG_3951555IMG_39365555555555Kao osnovu svakog crtanja podrazumevamo metodu analitičkog merenja i viziranja ne ostavljajući mogućnost proizvoljnog tumačenja kompozicije što za rezultat ima besprekorno tačno predstavljenu kompoziciju u datom prostoru. Ovakav način smatramo jedinim ispravnim i u praksi je dokazan isključivo rezultatima.

 

Sistematično izučavanje likovnih elemenata kompozicije i njihova primena na svakom crtežu

* Izučavanje kompozicije u enterijeru i komponovanje elemenata u eksterijeru

Elementi koji se izučavaju teorijski i praktično na svakoj kompoziciji su:
– Linija i kvalitet linije pri predstavljanju elementa u prostornom odnosu na druge elemente kompozicije
– Svetlina elemenata i medjusoban odnos pri senčenju
– Struktura i materijalizacija elemenata kompozicije
– Međusoban odnos elemenata
– Perspektiva / linerana (u jednoj tački, dve tačke, tri tačke), ptičja, žablja, vazdušna, izometrijska,
– Vrste oblika (prirodni, veštački)
– Zlatni presek, njegova primena i konstruisanje
– Ritam i harmonija oblika u kompoziciji
– Kontrast
– Gradacija
– Dinamika – intervali
– Repeticija
– Jedinstvo i dominanta, Jedinstvo i ravnoteža, Jedinstvo i kontrast, Simetrija i jedinstvo

O kvalitetu našeg programa i kompleksnijeg metoda rada u odnosu  na pripremnu nastavu na arhitektonskim fakultetima i ostalim pripremnim školama svedoče dosadašnji i trenutni polaznici.

Svako ko želi da se u praksi uveri u kvalitet naše metodologije u odnosu na sve postojeće pripremne programe slobodan je da navrati u prostorije likovne škole i da učestvuje u četvoročasovnom predavanju i vežbi bez ikakve naknade za prvi dan predavanja i vežbi (ukupno 4h).

Comments are closed.