Pripreme za arhitekturu / maketiranje – prostorno oblikovanje – prostorna kompozicija

IMG_3887555555555Pored slobodoručnog crtanja posebnu pažnju poklanjamo prostornoj kompoziciji

Koja je prednost izučavanja prostorne kompozicije u okviru Likovne škole Štifla u odnosu na druge pripremne kurseve?

Izučavanju prostorne kompozicije pristupamo iz sasvim drugačijeg ugla a naš metod je višestruko potvrđen rezultatima kroz sve generacije koje smo pripremali.

* Sistematično izučavanje likovnih elemenata kompozicije i njihovo primenjivanje po zadatku
* Analiza zadate teme pre početka izrade kompozicije kao i analiza gotove prostorne kompozicije
* Analiza datih materijala i izučavanje tehnološkog postupka pri izvodjenju prostorne kompozicije

* Praktična primena teorije forme kao i njeno izučavanje po sledećim oblastima
Pristup izučavanja forme i oblikovanja u prostornim umetnostima
– Prirodne zakonitosti i forma
– Svetlost i prostor
– Zakonitosti grupisanja
– Vizuelni i strukturalni odnosi
– Povezivanje oblika
– Dinamičnost vizuelnog polja
– Elementi kompozicije
– Smer, pravac, položaj
– Oblik
– Ritam i harmonija oblika u kompoziciji
– Kontrast
– Jedinstvo i dominanta, Jedinstvo i ravnoteža, Jedinstvo i kontrast, Simetrija i jedinstvo

O kvalitetu našeg programa i kompleksnijeg metoda rada u odnosu i na pripremnu nastavu na arhitektonskim fakultetima svedoče dosadašnji i trenutni polaznici.

Svako ko želi da se u praksi uveri u kvalitet naše metodologije u odnosu na sve postojeće pripremne programe slobodan je da navrati u prostorije likovne škole i da učestvuje u četvoročasovnom predavanju i vežbi bez ikakve naknade za prvi dan predavanja i vežbi (ukupno 4h).

Pribor za pripremnu nastavu je obezbedjen i  uključuje za prostornu kompoziciju: makaze, skalpel, lepak, gumicu, olovku i trouglove,  i šestar. Ostali materijal od kojeg se pravi prostorna kompozicija učenici će dobiti na svakom času.

Comments are closed.