NOFM nezavisni interent radio alternativne umetnosti

NOFM nezavisni interent radio nastao je naporima samoorganizovane grupe ljudi iz Beograda, aktivnih u sferama progresivne i alternativne umetnosti, nauke, urbane kulture, aktivizma i slobodnog novinarstva.

Upustili smo se u stvaranje novog prostora za kulturu, vodeći se fenomenom translokalizacije okruženja u kom stvaramo imaginarne mizanscene, a koji ne pristaju da budu tek na rubovima nametnutih aktuelnih narativa. Kao što to kaže Michel de Certeau: Mesto je palimpsest. Sva mesta postaju ono što ljudi u njih upisuju.

Preuzmi link

7 DAYS A WEEK [] autor Manja Ristić

Kustoska selekcija [veb striming instalacija] u trajanju od 182+ sati predstavlja koncept uspostavljanja identiteta novog medija / ARTSYNC / posvećenog savremenim tendencijama u zvučnim i izvođačkim umetnostima (performans, multimedija i intermedija).

Selekcija prati dva glavna fokusa – istoriju elektro-akustične kompozicije kao i istoriju sound art-a, performansa i progresivnih inicijativa koje se smatraju počecima Avangarde, i sa druge strane presek trenutnog stanja evropskih i svetskih scena sa velikim osvrtom na improvizacionu muziku i uplivom eksperimentalne elektronike i field recording materijala.

Iako je forma selekcije glomazna [2884 dela], poseduje svojevrsnu dinamiku i često ukazuje na kompatibilnost aktuelnih scena sa razvojnim tokovima u izvođačkim umetnostima 20. veka, radi uspostavljanja ravnoteže u prikazu koncepta ‘proizilaženja’ ili uzročno-posledičnih paterna.

7 DAYS A WEEK je tek naznaka čudesnog kulturnog bogatstva koje je zaostavština savremenih zvučnih umetnosti u rasponu od 7 decenija, i predstavlja početak uspostavljanja nove platforme koja će od sada pa na dalje permanetno biti dostupna novim izvođačima i stvaraocima iz svih delova sveta.

Slušajte ARTSYNC.

Svaki dan ćete čuti nešto što do tada nikada niste čuli.

Svaki dan ćete upoznati po jedan svet za koji niste znali da postoji.

Comments are closed.