UMETNOST ZEMLjE

UMETNOST ZEMLjE
Lend art radionica
Petak i subota, 2. i 3. novembar 2012. godine
Deliblatska peščara

Šta je u Lend art? Lend art je naziv za instalacije i ambijente koji se najčešće postavljaju u prirodnom prostoru, pri čemu su materijali, aspekti tla i samo okruženje, elementi rada. Neka od najeminentnijih dela u istoriji umetnosti pripadaju upravo ovom načinu izražavanja: Robert Smitson- Spiralni nasip, Denis Openhajm- Markirano brdo, Volter De Maria- Polje sa munjama, Ričard Long- Linija na Himalajima, Kristo i Žan-Klod- Upakovana obala, Kišobrani, Majkl Hejzer- Land Park Efigy Tumuli…
U duhu milenijumske tradicije obrađivanja, kultivisanja zemlje na ovim prostorima, teško je shvatiti da samo tlo i neverovatni prirodni resursi Vojvodine i Srbije, ne budu inspiracija i umetnički podsticaj na način koji ovaj oblik umetničkog stvaralaštva to omogućava. Izlazeći iz okvira uobičajene likovne šematike (slikarstvo, pejzažna fotografija, skulptura u parku i slično), Lend art potencira vezu između autora, publike i prirodnog ambijenta, tvoreći simbiotsku vezu i jačajući našu svest o čoveku i prirodnim elementima.

Cilj projekta:
Jedan od ciljeva projekta je da se studenti Departmana likovnih umetnosti edukuju u domenu Lend arta, predavanjima i izvođenjem praktičnog rada u prirodi na već utvrđenom lokalitetu Deliblatske peščare.

Projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje.

Comments are closed.