GRAFIKA OVDE I SADA

AKADEMIJA UMETNOSTI U NOVOM SADU I
GALERIJA LIKOVNE UMETNOSTI POKLON ZBIRKA RAJKA MAMUZIĆA

POZIVAJU VAS NA OTVARANjE IZLOŽBE
GRAFIKA OVDE I SADA

Četvrtak, 1. novembar 2012. u 13 časova
Galerija likovne umetnosti poklon zbirka rajka mamuzića

Projekat “Grafika ovde i sada” zasnovan je na težnji da se izložbom grafika, podstakne javnost i približi širem auditorijumu savremeno umetničko stvaralaštvo grafike- likovne grane, koja se bezmalo četiri decenije neguje na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Projekat prezentuje radove nastavnika,saradnika i studenata Katedre za grafiku, koji svojim angažmanom dosledno i na ubedljiv način podižu dignitet grafike, aktivno učestvujući na domaćim i međunarodnim izložbama i simpozijumima, neretko ovenčani (brojnim) nagradama.
Cilj projekta je motivacija studenata Katedre za grafiku, svih nivoa studija, za buduće stvaralačke poduhvate u grafici i njihovo pozicioniranje na polju umetnosti.
Međusobna interakcija stvaralaštva na relaciji nastavnik-student, bitan je edukativni element nastavnog procesa, i jedan je od primarnih principa ovog projekta.
U toku realizacije projekta, radom u grafičkom ateljeu Katedre za grafiku Akademije umetnosti u Novom Sadu, stvara se pozitivan i inspirativan stvaralački ambijent, u kojem učestvuju nastavnici i studenti, te se takvim zajedničkim delovanjem, dijalogom i analizom novonastalih grafičkih radova, uspešno podstiču i artikulišu stvaralačke sposobnosti, što ovaj projekat i čini izuzetno značajnim.
Podrška gradskih institucija, Galerije likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića i Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada, taj značaj upravo i potvrđuje.

Comments are closed.