Mirjana Ristić Damjanović Miri – izložba fotografija “Atmosfere”

Pozivamo vas na otvaranje izložbe Mirjane Ristić Damjanović Miri “Atmosfere” samostalne izložbe fotografija.

24. oktobar – 4. novembar 2012.

Umetnička galerija “Stara kapetanija”, Zemun, Kej oslobodđenja 8

———————————————————–

ATMOSFERE

Svetovi unutar svetova
Opšteprihvaćena, očigledna i objektivna realnost , ona koju smo svi učeni da razumemo kroz odrastanje, vaspitanje, obrazovanje i kulturne uticaje, nije zaista sve što život i življenje imaju da ponude. U zavisnosti od spektra nečijih želja, potreba i strahova – nečijeg sadržaja, svako ljudsko biće stvara i proživljava drugačiju realnost. To je beskrajan niz pojedinačnih svetova koji koegzistiraju u jedinstvu ljudskog postojanja i odmotavaju se u svetu imaginacije paraleln o sa materijalnim. Prava realnost se sastoji iz bezbroj slojeva koji svaki ima svoj dominantni uticaj ili kvalitet, svoju atmosferu.
Mene interesuju atmosfere različitih slojeva egzistencije. Koristeći određeni format i tehniku ja apstrahujem atmosfere svojih mikrokosmosa i prevodim u fotografije. One svedoče o suptilnosti komunikacije među ljudima ili naglašavaju kontemplativno biće i prisustvo duhovne strane u materijalnom postojanju. Ukazuju na neprolaznost prolaznih momenata u vremenu i prostoru, otisak koji određeni sklop višečulnog nadražaja ostavlja u meni. Koristeći fotografiju kao medijum, nudim posmatraču priliku da vidi i oseti neke od mojih svetova, da pronikne da li takav ključ može da nađe odgovarajuću ključaonicu u njemu samom.

autorka
Mirjana Ristić-Damjanović

 

 

 

Comments are closed.