Konkurs za Novembarski salon

Krajnji rok za slanje radova je 26. oktobar 2012.

Udruženje likovnih i primenjenih umetnika Kraljevo raspisuje konkurs za Novembarski salon vizuelnih umetnosti 2012. i tim povodom poziva sve zainteresovane likovne, primenjene i multimedijalne umetnike da učestvuju svojim radovima.

Propozicije konkursa:

  • umetnik može da učestvuje sa najviše dva rada
  • format slike (crteža) maksimalne širine do 1,6 m sa ramom, za skulpture maksimalne dimenzije 1 x 1 x 1 metar.
  • na ime kotizacije zainteresivani treba da uplate na žiro račun udruženja 1.000 dinara. Broj računa: 310-207265-91
  • podaci sa imenom dela, tehnikom i dimenzijama (širina i visina u cm), dostaviti samo u digitalnoj formi na cd-u ili na e-mail udruženja
  • uz radove i podatke o radovima priložiti i kratku biografiju autora, adresu, telefon i e-mail i to na cd-u ili na e-mail udruženja kao i priznanicu o uplaćenoj kotizaciji
  • krajnji rok za slanje radova je petak 26. oktobar 2012. Radove i molbe pristigle posle navedenog datuma nećemo uzeti u razmatranje
  • otvaranje izložbe Novembarski salon vizuelnih umetnosti 2012. je u utorak 6. novembra 2012. (u slučaju opravdanih okolnosti ovaj datum se može izmeniti)
  • za prvo, drugo i treće nagrađeni rad obezbeđene su vredne nagrade

Udruženje likovnih i primenjenih umetnika Kraljevo se obavezuje da pristigle radove vrati autorima.

Radove možete poslati na adresu: Udruženje likovnih i primenjenih umetnika Kraljevo, Cara Lazara 51/1, 36000 Kraljevo, sa naznakom – Za Novembarski salon vizuelnih umetnosti.

Više informacija na telefone 064 / 196 24 03, 060 / 388 80 18 i 064 / 035 41 74 ili na e-mail kvlikovniprimenjeni@gmail.com

Comments are closed.