Andreja Prokopijević KC Novi Sad

Pozivamo vas na otvaranje izložbe Andreje Prokopijević u Malom Likovnom Salonu Novi Sad 15.10.2012 u 19 časova. Izložba će biti otvorena do  2.11.2012.

Andreja Prokopijević je svoju inspiraciju pronašla u svom dugogodišnjem bavljenju plesnim igrama, najpre klasičnom baletu, a potom i u modernom plesu. Na njenim skulpturama pokret je zaustavljen. Svojom umetničkom intuicijom ona uspeva da prenese svu dramsku napetost, teatralnost baletskog pokreta, sav mukotrpan rad i odricanja igrača. Andreja kombinuje naizgled nespojive stvari – grubu teksturu gvožđa, istovremeno i ružnu i čulnu, sa sofisticiranim satenom baletskih patika. Kako svet predmeta podrazumeva psihološke, likovne, sadržinske i vremenske pretpostavke, njihova dotrajalost ukazuje na ranjivost i ograničeno trajanje. Predmet je shvaćen kao fenomen koji svodi opšte na posebno, jednu istorijsku činjenicu na jedan subjektivni doživljaj. On je katalizator između vremena i čoveka, između skulpture u prostoru u kome egzistira. Njegovo značenje je višestruko. Obeležje je vremena, znak subjektivnog izraza, istovremeno likovna forma i psihološki simbol. Umetnica se prefinjeno igra sa svetlom i senkama, balansom i disbalansom masa i praznina, naglih završetaka i iznenadnih naboja. Skulpture svedenih oblika potpuno su oslobođene mimetičkih zahteva. Ples je simbol oslobađanja od materijalnih granica, u funkciji je ispoljavanja duhovnog života. Igra se može protumačiti i kao simbol borbe, borbe protiv smrti, protiv prirodnih, neprijateljskih sila, ali i samog sebe, svoje izdržljivosti, straha, slabosti i sumnje.

Comments are closed.