Izložba i odbrana master rada Helene Gažo

Pozivamo vas na odbranu master rada HELENE GAŽO u ponedeljak, 24.09.2012. u 12 časova

Izložba u  ponedeljak, 24. 09.2012. u 20 časova Galerija HOL (gornji foaje) Akademija umetnosti (Zgrada na Petrovaradinskoj tvrđavi)

Umetnička disciplina: GRAFIKA

Tema: Realizacija iracionalnosti

Mentor: Zoran Todović, red.prof.

Comments are closed.