Ana Stefanović – “Idealni paradoks, jednakost lica kao vizuelna promena”

Departman likovnih umetnosti vas poziva na odbranu master rada ANE STEFANOVIĆ u SUBOTU, 22. 09. 2012. godine u 18.00 časova u Multimedijalnom centru Akademije umetnosti Novi Sad

Umetnička disciplina: VIDEO

Tema: Idealni paradoks, jednakost lica kao vizuelna promena

Mentor: mr Dragan Živančević, red. prof.

Comments are closed.