Konkurs Šumatovačke za izlaganje u galeriji Stepenište u 2013.

Centar za likovno obrazovanje u Šumatovačkoj u Beogradu raspisao je konkurs za samostalne umetnike i izlagače iz zemlje i inostranstva u svojoj galeriji Stepenište, koji je otvoren do 25. septembra 2012.

Prednost imaju projekti koji uključuju istraživačko-eksperimentalnu dimenziju.

Poželjno je prijave slati u elektronskom formatu na e-mail adresu: art@sumatovacka.rs, sa naznakom: “KONKURS IZLOŽBE 2013”.

Konkursni materijal na CD-u moguće je uputiti i poštom na adresu: Centar za likovno obrazovanje, Šumatovačka 122, 11000 Beograd (sa naznakom: KONKURS IZLOŽBE 2013.) ili doneti na istu adresu svakog radnog dana od 10 do 20 časova.

Prijava u elektronskoj formi treba da sadrži:
1. Tekstualni fajl (word doc) sa osnovnim podacima o izlagaču (ime i prezime, adresa, e-mail, telefon), biografijom i kratkom informacijom o dosadašnjem radu;
2. Prezentaciju radova, opis njihove postavke i tehničku specifikaciju.
Vizuelnu prezentacija radova: reprodukcije slika, crteža, skica projekata, instalacije, kadrove iz videa…;
Do deset reprodukcija sa naslovom, tehnikom, trajanjem i godinom nastanka;
Linkove na dodatne zvučne, video i internet prezentacije.

Poželjno je da fajl prezentacije bude u PDF formatu* koji ne treba da prelazi 800kb. Naziv PDF dokumenta treba da bude ”ime_prezime umetnika/ce.pdf”

3. Predlog dodatnih programa (ukoliko su planirani) tokom trajanja izložbe, u vidu razgovora o izloženim radovima ili/i javnog vođenja kroz izložbu.

Projekte će žirirati Savet galerije.

Rezultati Konkursa biće saopšteni na sajtu Šumatovačke, do kraja septembra 2012. godine.

Učesnici na konkursu mogu preuzeti konkursne materijale od trenutka objavljivanja rezultata, a najkasnije do 15. oktobra 2012.

Nakon tog roka organizator ne preuzimaju odgovornost za konkursne materijale.

Konkursni materijal učesnika koji dobiju termin za izlaganje u 2013. godini ostaje u Šumatovačkoj sve do realizacije izložbe.

Dodatne informacije moguće je dobiti putem e-maila: art@sumatovacka.rs.

*Da bi se napravio PDF dokument veličine do 800kb važno je da vizuelni materijal ima sledeće karakteristike: format: JPG, 1024 x 768 piksela (ili duža strana 1024 piksela).

Comments are closed.