Segmeti srpske umetnosti posle 1950. Izbor radova iz Fondacije Vujičić kolekcije

Izložba „Segmeti srpske umetnosti posle 1950. Izbor radova iz Fondacije Vujičić kolekcije“ uz nekoliko značajnih primera iz Fondacije, razmatra deo, segment, svega onoga što se u srpskoj umetnosti dešavalo nakon perioda socrealističkih i angažovanih delovanja, u periodu modernističkog preporoda umetnosti druge polovine 20. veka. Srpska umetnost tada doživljava svoj preokret, eksploziju novih ideja i povratak individualnosti, otkrivajući puteve modernizmu sa svim raznolikostima i diskontinuitetima. Organizovana umetnička udruženja/grupe, nova kritička misao, praktično uspostavljanje i organizovanje umetničkog života, nove umetničke tendencije i nesputani likovni rukopisi karakterišu taj period.

Na izložbi je zastupljeno dvadeset umetničkih dela iz Vujičić kolekcije i autori Igor Vasiljev, Vladimir Veličković, Ljubica Cuca Sokić, Nikola Gvozdenović, Miodrag Popović Mića, Lazar Vozarević, Miloš Bajić, Radomir Reljić, Dragoš Kalajić, Radomir Damnjanović i drugi.

Vujičić kolekcija je privatna umetnička zbirka srpske umetnosti 20. veka, sa sedištem u Beogradu. U kolekciji je zastupljeno više od dve stotine autora sa preko pet stotina umetničkih dela – slika, skulptura, crteža, grafika, fotografija, printova i radova konceptualne umetnosti. Vujičić kolekcija upotpunjena je zbirkom arhivske građe i dokumentarnog materijala, bibliotekom i elektronskim i štampanim registrom. Fondacija Vujičić kolekcija osnovana je sa ciljem da podstakne, promoviše, publikuje i afirmiše umetničko stvaralaštvo u Srbiji, pokretanjem izdavačke delatnosti i izložbenog programa.

Petak, 21. septembar u 19 časova, Moderna galerija Lazarevac

Koncepcija izložbe i tekst u katalogu: Darinka Stanojević

 

 

Comments are closed.