Konkurs za nagradu Ranko Radović za 2012. – ULUPUDS

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) raspisalo je konkurs za nagradu “Ranko Radović” za 2012. godinu, koja je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo.

Nagrada se dodeljuje za:
1. kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte;
2. televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije i
3. realizovano arhitektonsko delo dovršeno u istom periodu.

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovnih organizacija, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja.

Konkurs je otvoren do 15. oktobra 2012.

Nagrada će biti dodeljena 21. decembra, a sastoji se od: Plakete, Povelje i novčanog iznosa.

Način dostavljanja konkursnih radova:

KATEGORIJA (1)
Treba dostaviti:
1. originalni materijal (3 primerka za svakog člana žirija i 1 primerak za potrebe izložbe i arhivu)
2. CD sa naslovnom stranom rada i ličnu fotografiju (za katalog, u rezoluciiji za štampu)

KATEGORIJA (2)
Treba dostaviti:
1. materijal na CD ili DVD (3 primerka za svakog člana žirija)
2. CD sa naslovnom stranom rada i ličnu fotografiju (za katalog, u rezoluciiji za štampu)

KATEGORIJA (3)
Treba dostaviti:
1. fotografije i crteže na panou 100x70cm (70×100 cm).
2. CD sa ilustracijama objekta (kao dodatni materijal za Žiri) i ličnom fotografijom (jedna ilustracija i lična fotografija će biti iskorištene za potrebe kataloga, dostaviti 3 primerka za svakog člana žirija).

Prijavljivanje:

Pravilnik nagrade “Ranko Radović”, elementi konkursa i elektronski formular za prijavu na konkurs nalaze se na sajtu ULUPUDS-a:

Konkursne radove treba dostaviti na adresu: Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS, Terazije 26/II, 11103 Beograd 4, Srbija
Poštanski fah 87, PAK 106806
Telefon: 011/2688-721
E-mail: ulupuds@beotel.net, admin@ulupuds.org.rs
sa naznakom “Za nagradu ‘Ranko Radović’ 2012.”

Krajnji rok za prijem radova je 15. oktobar.

Troškove slanja radova snosi sam autor. Konkursni materijal se ne vraća.

Izložba

Učesnici konkursa će biti prezentovani na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova koja će biti otvorena 21. decembra, na dan dodele Nagrade, u Muzičkoj galeriji Zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, a trajaće nedelju dana. Tokom marta 2013. godine izložba će biti održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Katalog

Učesnici konkursa prijavom potvrđuju saglasnost da im rad bude izložen na zajedničkoj izložbi prispelih radova na kojoj će biti istaknuti dobitnici Nagrade. Svi izlagači imaju pravo na po jedan primerak kataloga koji mogu preuzeti na dan dodele Nagrade.

Troškove naknadnog slanja kataloga poštom snosi sam autor.

Konkurs za nagradu “Ranko Radović” ULUPUDS je, kao osnivač, raspisao sa suosnivačima (Arhitektonski fakultet u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Urbanistički zavod Beograda, Potisje Kanjiža A.D. – član grupe TONDACH, Inženjerska komora Srbije).

Odbor za dodelu nagrade “Ranko Radović” čine predstavnici ULUPUDS-a kao osnivača i po jedan predstavnik suosnivača i to:
• mr Marta Vukotić Lazar, ist. um. – ULUPUDS (predsednik)
• mr Branka Gugolj, ist. um. – ULUPUDS
• Stevan Žutić, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
• prof. Spasoje Krunić, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
• prof. Živojin Bata Kara-Pešić, dipl. inž. arh. – Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca
• doc. dr Mirjana Roter Blagojević, dipl. inž. arh. – Arhitektonski fakultet u Beogradu
• doc. dr Darko Reba, Fakultet tehničkih nauka u Novm Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam
• dr Mila Pucar, dipl. inž. arh. – IAUS, Beograd
• dr Vladan Đokić, dipl. inž. arh. – Inženjerska komora Srbije
• Marija Lalošević, dipl. inž. arh. – Urbanistički zavod Beograda
• dr Mirjana Popović Radović – predstavnik porodice, supruga prof. dr Ranka Radovića.

Na osnovu Pravilnika o dodeli nagrade “Ranko Radović”, imenovani su članovi tri žirija za tri kategorije Nagrade:

Kategorija (1)

1. prof. dr Ratko Božović, teoretičar kulture (predsednik)
2. prof. dr Vladimir Mako, dipl. inž. arh.
3. mr Dubravka Đukanović, dipl. inž. arh.

Kategorija (2)

1. Danica Jovović Prodanović, dipl. inž. arh. (predsednik)
2. Maja Lalić, dipl. inž. arh.
3. Dejan Babović, dipl. inž. arh.

Kategorija (3)

1. prof. Darko Marušić, dipl. inž. arh. (predsednik)
2. Jelena Ivanović Vojvodić, dipl. inž. arh.
3. Borislav Petrović, dipl. inž. arh.

Comments are closed.