EKOKLIK – foto konkurs

EKOKLIK je nagradni foto konkurs koji je nevladina organizacija ZELENI STO organizovala u saradnji sa Skupštinom grada Beograda, Sekretarijatom za zaštitu životne sredine sa ciljem da mobiliše sve one koji koriste fotografiju kao sredstvo izražavanja ili kao dokumentarni način prikazivanja života oko sebe, bilo da su to profesionalci ili amateri sa osećajem za stvarnost. Želja je da se kroz Konkurs motiviše široki auditorijum onih kojima su fotografije namenjene, od običnog i zainteresovanog građanstva, stručne i naučne javnosti do samih donosilaca odluka na kojima je i odgovornost da reaguju. Aktivno interesovanje javnosti će doprineti pojačanoj svesti o problemu čime se olakšava i negovo sprečavanje ili rešavanje.

Vaše fotografije

Vaše fotografije možete napraviti fotoaparatom, mobilnim telefonom ili tabletom i da nam ih pošaljete na e-mail adresu office@ekoklik.rs. Fotografije treba da pomognu da Beograd ima lepše lice i da obeleže ono što je u njemu lepo ali i ono što to nije, a moglobi da bude. Fografije treba da imaju širinu od 1280 – 1600 piksela. Visinu će uređaj sa kojim slikate, odrediti sam. Fotografija može biti dokumentarna ili umetnička, važno je da njome prenesete Vaš lični stav i Vašu poruku. Fotografije moraju biti napravljene na teritoriji Grada Beograda.

Nagrade

Prva nagrada je FUJIFILM DIGITALNI FOTOAPARAT FINEPIX S3200 + SD 4GB a prvonagrađeni, drugonagrađeni i trećenagrađeni radovi biće promovisani kroz štampane i elektronske medije.

Konkurs je otvoren od 01.09 do 10.10.2012. godine.

Za sve detalje posetite: www.ekoklik.rs

Izvor: Mreža Kreativnih Ljudi

Comments are closed.