CRTEŽ – Petar Dobrović (1890 – 1942) Galerija Matice srpske

Petar Dobrović (Pečuj, 1890 − Beograd, 1942) je u istoriji Galerije Matice srpske ostao zabeležen kao aktivni učesnik njenog međuratnog delovanja, a u kolekciji je zastupljen značajnim brojem umetničkih dela koja su nezaobilazni deo stalne postavke prve polovine 20. veka pod nazivom “Teme i ideje: Srpsko slikarstvo 1900 – 1941”.

Galerija Matice srpske, Novi Sad. 31. avgust – 30. septembar 2012.

više informacija >>>

Comments are closed.