Edukativne radionice za mlade – fotografija

Nešto više o  fotografiji – edukativne radionice za mlade

– savladajte osnove profesionalne fotografije –

voditelji: Marija Petković, Vladimir Perić
septembar- oktobar 2012. subotom i nedeljom 15-17 h _________________________________
1.Mala istorija foto nagona
2.Geometrijska optika i karakteristike svetlosti i kako nastaje slika.
3.Vrste objektiva i njihova namena
4.Blenda, ekspozicija, osetljivost. Konturna i dubinska oštrina
5.Načini merenja svetlosti pre i kontrola nakon načinjenog snimka (histogram)
6.Kolor balans
7.Kadar i perspektiva
8.Kritička analiza fotografija polaznika kursa
9.Kritička analiza fotografija polaznika kursa

Nakon završenih nastavnih jedinica polaznici će izaći na teren i fotografisati. Posle toga će se vršiti kritička analiza fotografija koje su doneli sa terena uz objašnjenje: šta su hteli da postignu i koliko su u tome uspeli.
Najuspešniji radovi će se štampati za završnu izložbu na kojoj će svaki učesnika biti zastupljen sa dva rada. Uz izložbu se štampa katalog tipskog formata.
Polaznici kursa se upoznaju sa osnovama digitalne fotografije i osposobljavaju da koriste sve fotografske parametre po sopstvenopm izboru, a ne da se oslanjaju na kompjutersku procenu i automatske režime rada koje će odabrati i podesiti foto aparat umesto njih.

KOTIZACIJA 1.800,00 dinara
Broj polaznika ograničen! Prijavite se na vreme !!!
prijave na: tel. 2612 023, 064 21 40042 e mail: s.kapetanija@gmail.com

Izvor: Umetnicka Galerija Stara Kapetanija

Comments are closed.