KONKURS za izlagačku 2013. “Galerija Art55” Niš

Galerija art55 raspisuje konkurs za izložbe i druge umetničke projekte za izlagačku sezonu 2013. Pravo učešća na konkursu imaju domaći straniautori/grupe autora.

Popunjenu prijavu za konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti do 15. Oktobra 2012. godine na adresu: Galerija art55, Ćirila i Metodija 17a, 18000 Niš, ili poslati  na E-mail: galerija@art55.rs

Dokumentacija
Lični podaci(kontakt adresa, telefon i E-mail)
Detaljna umetnička biografija
Koncept umetničkog projekta
Tehnički opis umetničkog projekta(dimenzije radova, materijal, tehnički, materijalni i ljudski resursi)

Potrebno je dostaviti 10 reprodukcija radova koji se predlažu za izložbu sa naznačenim dimenzijama, tehnikom i godinom nastajanja(materijal može biti na fotografijama ili na CD-u, u JPG formatu)

· Katalozi sa samostalnih i grupnih izložbi ili po najmanje 5 fotografija radova sa izložbi

Konkurs traje do 15. Oktobra 2012 godine. Dostavljene prijave razmatraće Programski savet Galerije art55, a rezultati će biti poznati do 01. Novembra 2012. godine.

Napomena:

Nepotpun konkursni materijal ili materijal koji je stigao nakon naznačenog roka neće biti razmatran.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Programski savet Galerije art55

Kontakt:

Galerija art55
Ćirila i Metodija 17a
18000 Niš

Tel: 018 240307
E-mail: galerija@art55.rs
Web: www.art55.rs

Izvor: ULUS

Comments are closed.