Konkurs Ulične galerije za izlaganje angažovanih umetničkih radova

Ulična galerija, jedinstveni izložbeni prostor u prolazu u Bezistanu na Terazijama u Beogradu, raspisala je konkurs za izlaganje angažovanih umetničkih radova do kraja 2012. Planirano je osam tematskih izložbi, a teme su vezane za važna društvena pitanja koja, prema mišljenju organizatora, nisu dovoljno prisutna u javnosti.

Konkurs je otvoren do 1. septembra, a Ulična galerija obezbeđuje produkciju radova i celokupnu organizaciju izložbe.

Žiriranje obavlja umetnički savet Ulične galerije.

Ulična galerija organizovanjem tematskih izložbi angažovane umetnosti pokušava da skrene pažnju javnosti na širok spektar društvenih tema i pitanja, u nameri da građanima pruži mogućnost sagledavanja njihove važnosti.

Izožbe će pratiti javne diskusije o adresiranim temama.

Prema navodima Ulične galerije, državni, društveno-politički, kulturni diksontinuitet, kao i gubitak vrednosnog sistema, ogledan u događajima koji su zadesili Srbiju proteklih decenija, proizveli su kolektivnu demotivisanost, razočaranje, apatiju i nezaiteresovanost građana za učešće u oblikovanju svog okruženja i kulturnog identiteta. Paralelno s krizom identiteta koja je prisutna u društvu, dolazi i do formiranja njegove negativne slike. Zato je neophodno angažovanje svih društvenih aktera i polja društvenog života. U tom smislu veoma je važno omogućiti učešće građana, jer to pruža mogućnosti za upoznavanje sa savremenim kulturnim i društvenim identitetom, ali i da doprinos redefinisanju aktulenih odrednica.

S obzirom da je kulturni identitet društveni konstrukt koji je zavisan od različitih faktora i okolnosti, on se iznova menja i generiše. Iz tog razloga javni dijalog i kritičko preispitivanje faktora u formiranju tog identiteta treba da obuhvati odnos prema okruženju, društvenim akterima, drugim kulturama, viđenje i percepciju drugih.

Ovu fazu realizacije projekta Ulične galerije finansira USAID kroz program “Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva” kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC).

Autori/ke su pozvani da dostave predlog izložbe (devet do 18 radova) koja se sastoji od devet izložbenih celina dimenzija 1×1.4 metar. U obzir dolaze radovi u digitalnom formatu: fotografije, digitalne kompozicije, ilustracije, strip, kolaž i sl.

Potrebno je da se radovi bave nekom od navedenih tema, za koje smatramo da su ignorisane i nedovoljno vidljive u javnosti:

1. Rodna ravnopravnost 
2. Mladi – potrebe i problemi
3. Raseljena lica i azilanti 
4. Izazovi trećeg životnog doba
5. Osobe sa posebnim potrebama 
6. Prava životinja 
7. Radnička borba i prava radnika
8. Pravo na javni prostor

Pri izboru izložbi se biti uzet u obzir:
1. Angažovani karakter radova kojim umetnik doprinosi aktuelizaciji, problematizaciji, tematizaciji nekog društveno relevantnog pitanja, teme.
2. Konceptualna zasnovanost izložbe
3. Umetnička vrednost radova.
4. Uvođenje novih tema u fokus društva. Ukazivanje na probleme koji nisu do sada dovoljno ili na pravi način prepoznati kao relevantni u javnosti.

Konkursna prijava, koju treba poslati na office@mikroart.rs, treba da sadrži radove u digitalnom obliku u maloj rezoluciji, biografiju i umetničku izjavu (opis i jasno obrazloženje koncepta izložbe).

Kontakt za dopunska pitanja: office@mikroart.rs, odnosno www.facebook.com/UlicnaGalerija

Comments are closed.