STREAMLINE projekat Artists as ready made

STREAMLINE projekat
Artists as ready made
Hidden Session #7>&N&S&B

Nhandan Chirco (Italija), Seijiro Murayama (Japan), Branko Popović (Srbija) 

Performans

11. jul 2012.  u 21.00 h

Atrijum Muzeja savremene umetnosti Vojvodine

Pojekat STREAMLINE / HIDDEN SESSIONS

Umetnik kao ready made > izvedba  kao dokumentarac o izvođačima i o svom sopstvenom nastajanju > politika odnosa u okviru procesakreacije uživo

Streamline projekat se zasniva na horizontalnim i fluidnim principima u kreativnom radu i u odnosu između izvođača i publike, preispitujući konvencije i protokole proizvodnje i recepcije umetničke izvedbe. Hidden Sessions su serije događaja koje se kreiraju uživo, u toku same izvedbe, u saradnji sa umetnicima iz različitih izvođačkih i vizuelnih disciplina.Interakcija među umetnicima amplifikuje svaki pojedinačni izraz, multiplikujući ih sve zajedno kroz frekvencije i rezonance koje se probijaju kroz različite jezike, istražujući i pomerajući granice njihovih mogućih odnosa. Ti događaji su istovremeno instant autobiografije umetnika i performativni dokumentarci u realnom vremenu o samom činu izvedbe.Izvođači prezentuju sebe kao materijal u prostorunjihovi profesionalni i privatni životikao i njihova telasu ujedno isadržaj i forma radajednako izloženi pogledu publike. Preklapanje stvarnih i imaginarnih tela dovodi do brisanja granice između privatne dimenzije i konteksta javne prezentacije što prouzrokuje formiranje hibridnih identiteta. streamlineproject.blogspot.com

Hidden Session #7> &N&S&B

Kreacija uživo: Nhandan Chirco (Italija) & Seijiro Murayama (Japan) & Branko Popović (Srbija/Italija)

Producent YANVII (Cesena); u koprodukciji sa Kulturanova (Novi Sad), u saradnji sa Muzejom Savremene Umetnosti Vojvodine i Akademijom umetnosti iz Novog Sada.

Comments are closed.