10. MEĐUNARODNI SALON STRIPA

10. M E Đ U N A R O D N I  S A L O N   S T R I P A

27 – 30. 09. 2012. Srećna Galerija,  S K C  B E O G R A D

 

KONKURS 10. MEĐUNARODNOG SALONA STRIPA 2012.

ROK ZA SLANJE RADOVA: DO 20. AVGUSTA 2012.

 

Adresa za slanje radova:SKC, Srećna Galerija MEĐUNARODNI SALON STRIPA Kralja Milana 48 11 000 Beograd, Srbija

Propozicije za učesnike:

•              Pravo učešća imaju autori svih uzrasta

•              Kandidat, prevashodno, rad na konkurs šalje poštom ali će biti prihvaćeni i radovi koje kandidati lično donesu.

•              Rad može biti delo jednog ili više autora

•              Kandidat može podneti samo jedan rad u originalu ili dobroj kopiji, obima od 1 do 4 table  (poželjan A3 ili A4 format)

•              Odabir teme, žanra i autorski pristup, potpuno su slobodni

•              Ne isključuje se mogućnost prihvatanja rada sa strip tematikom u drugim medijima (reljef, skulptura, instalacija, objekat…)

•              Tekst u stripu mora biti na jednom od jezika naroda ex-jugoslovenskih republika ili engleskom jeziku.

•              Uz rad je obavezno poslati (na računaru ili čitko, štampanim slovima, popunjenu) PRIJAVU NA KONKURS ZA 10. MEĐUNARODNI SALON STRIPA koja se može preuzeti sa www.skc.rs ili dobiti u SKC-u pri predavanju radova na konkurs.

•              Svaku tablu rada na poleđini označiti brojem (primer: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4)

Napomena: Bez ovih podataka rad se neće uzimati u razmatranje

• Žiri će pristigle radove selektovati za veliku izložbu i zvanične  nagrade Salona

Nagrade:

• GRAND PRI SALONA /uključuje novčani iznos od 1.000 eura /

• Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu klasičnog strip jezika

•              Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu alternativnog strip jezika

•              Nagrada za najbolji scenario (ideju)

•              Nagrada za najbolji  crtež

•              Specijalna nagrada žirija za inovaciju

Takmičari do 15 godina starosti:

•              MLADI LAV (najbolji rad u kategoriji)

•              Specijalna nagrada žirija za najbolju ideju

•              Specijalna nagrada žirija za zreo i maštovit izraz

•              Specijalna nagrada žirija za najmlađeg učesnika

•              Nagrade prijatelja i sponzora salona

 

Dodatne informacije:              www.skc.rs

http://www.facebook.com/comicsfest

e-mail: srecnagalerija@skc.rs

tel: 011/ 360 20 44

Comments are closed.