Program

U okviru likovnog ateljea izučavamo:

Crtanje, Slikanje, Vajanje, Fotografiju, Grafiku

Anatomiju sa anatomskim crtanjem, Osnove arhitekture sa arhitektonskim crtanjem

3D modelovanje, Grafički dizajn, Web dizajn

Istoriju umetnosti, Teoriju forme likovnog dela, Tehnologije materijala

 

* program je uskladjen sa programima stručno umetničkih škola R.Srbije i prilagodjen uzrastima polaznika Program je sačinio tim akademskih slikara, vajara i nastavnika likovne kulture i usaglasio ga psihofizičkim odlikama posebno obdarenih učenika.
Svi polaznici (svi uzrasti) prolaze kroz obuku svih slikarskih veština od tempere, akvarela,uljane slike, fresko sklikarstva….; crtačkih tehnika od pastela, ugljenja, tuša….; Za detaljan program možete se informisati u prostorijama ateljea. 

Svim polaznicima je obezbeđen kompletan materijal (crtački, slikarski, modelarski, štamparski) za izvodjenje  nastave kao i sva neophodna literatura.

Pored štampanih izdanja renomiranih svetskih izdavača svaki polaznik ima pristup navedenom materijalu u elektronskoj formi pristupom stranici download

Na raspolaganju su i aktulena izdanja svetskih časopisa iz oblasti umetnosti, dizajna i arhitekture kojima se može pristupiti elektronskim putem u sekciji download.